Jak powstrzymać szkodniki przed atakiem na krzewySzkodniki i choroby mogą zaatakować krzewy, ograniczając ich wzrost i wigor. Na szczęście można podjąć działania zapobiegające szkodom wyrządzanym przez te szkodniki lub ograniczające je. Ogólnie rzecz biorąc, utrzymanie krzewów w zdrowiu polega na zapewnieniu im odpowiednich warunków do rozwoju. Kilka prostych środków zapobiegawczych także pomoże utrzymać szkodniki i choroby z dala od krzewów. Jeśli zapewnimy krzewom odpowiednie warunki wzrostu, zareagują one pozytywnie. Zobaczysz lepszy wzrost liści, więcej kwiatów i owoców oraz odporność na choroby i insekty.

Zarządzanie warunkami środowiskowymi

Krzewy przystosowują się do różnych warunków środowiskowych. Sztuką jest utrzymanie tych warunków w określonym zakresie. Jeśli zapewnimy odpowiednie warunki wzrostu, unikniemy wielu chorób i szkodników, które atakują krzewy. Jeśli warunki będą zbyt gorące lub zbyt zimne, zbyt wilgotne lub zbyt suche, krzewy będą zestresowane i bardziej podatne na choroby i uszkodzenia przez owady. Do czynników, o których należy pamiętać, dostosowując warunki uprawy krzewów, należą:

  • Przepływ powietrza - zadbaj o dobrą cyrkulację powietrza wokół krzewów. Jest to szczególnie ważne jesienią i zimą, gdy krzewy wciąż rosną. Jeśli przepływ powietrza wokół nich jest słaby, mogą zacząć chorować.

  • Światło - większość krzewów preferuje pełne słońce, z kilkoma wyjątkami. Jeśli krzewy są zbyt zacienione, można przenieść je w bardziej słoneczne miejsce lub zastosować żywopłot blokujący dostęp światła.

  • Gleba - wybierz miejsce uprawy z dobrym drenażem. Badanie gleby może pomóc w określeniu, czy wymaga ona poprawy.

  • Woda i nawożenie - należy zapewnić odpowiednią ilość wody. Jeśli gleba jest piaszczysta, trzeba ją częściej podlewać. Ponadto większość krzewów należy nawozić wiosną i jesienią.

  • Temperatura - należy zwracać uwagę na temperatury panujące na danym obszarze uprawy. Niektóre krzewy lepiej nadają się do uprawy w cieplejszych miejscach, a inne lepiej radzą sobie w chłodniejszych.

Wybór odpowiedniego krzewu do odpowiedniego środowiska

Podczas sadzenia krzewów ważne jest, aby wybrać krzewy odpowiednie dla danego środowiska uprawy. Na przykład, jeśli mieszkasz na południu i chcesz uprawiać borówki, powinieneś wybrać południową borówkę wysoką. Jeśli natomiast ktoś mieszka na południu i chce uprawiać borówkę amerykańską, a zamiast niej chce wybrać północną borówkę niską, nie uzyska takich samych rezultatów. Krzewy będą pozytywnie reagować na warunki, jakie im zapewnimy. Jeśli chcesz, aby dobrze się rozwijały, musisz zapewnić im odpowiednie warunki uprawy.